ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

spoločnosti 3DeS s.r.o, IČO: 50 159 950,  DIČ: 2120201237, so sídlom Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08,spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32583/R, ktorú zastupuje Ing. Mária Zukalová, konateľka (ďalej tiež len „správca“ alebo „my”), na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://www.materialpro3d.sk.

Ochranu osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. V týchto zásadách sa dozviete, za akým účelom, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše Osobné údaje spracovávame. Nájdete tiež informácie o tom, aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov. Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás emailom na info@materialpro3d.sk alebo na vyššie uvedenú adresu.

 

Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené pojmy, ktoré sa v týchto zásadách často opakujú. 

 

E-shop

nternetový obchod prevádzkovaný správcom, dostupný na https://www.materialpro3d.sk;

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Obchodné oznámenie

spravidla e-mailová správa alebo sms odosielaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb; 

Objednávka

dokončená transakcia zákazníkom stlačením príslušného tlačidla "Objednávam a zaplatím" s úmyslom zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu;

Osobné údaje

akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe, ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;

Užívateľ

fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;

Spracovateľ

vykonáva činnosti spracovania Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre správcu;

Spracovanie Osobných údajov

je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie;

Zvláštna kategória Osobných údajov

také Osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Za osobitnú kategóriu údajov sa považujú aj genetické a biometrické údaje, ak sa spracúvajú na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby.

 • AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, AKO ICH ZÍSKAVAME, ZA AKÝM ÚČELOM A PO AKO DLHÚ DOBU ICH UCHOVÁVAME

Spracovávame o Vás tieto Osobné údaje: 

 • meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo);
 • fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb za tovar);
 • poznámka k Objednávke;
 • informácie, ktoré nám oznámite v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami);
 • login k užívateľskému účtu a správaniu v užívateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupnú históriu, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu);
 • Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Instagram, Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch,
 • IP adresa;

 

Nespracovávame Zvláštne kategórie Osobných údajov. 

 • AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Všeobecne k dobe Spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu po nevyhnutnú dobu na ochranu našich záujmov. Osobné údaje spracovávame:

 1. po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a možného uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov;
 2. po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností;
 3. doba pre Spracovanie osobných údajov je najdlhšie 5 rokov od Vašej poslednej účasti na stretnutí, komunikácie s nami alebo od skončenia kúpnej zmluvy medzi nami, prípadne inú dobu, pokiaľ ide o povinnosť stanovenú zákonom;
 4. v niektorých prípadoch môže doba pre Spracovanie osobných údajov byť až 15 rokov po splnení kúpnej zmluvy z dôvodu ochrany našich záujmov.
 • ZA AKÝM ÚČELOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Registrácia, zriadenie užívateľského účtu. Poskytujete nám dobrovoľne Osobné údaje zriadením užívateľského účtu v E-shope a ich následnou aktualizáciou. Vďaka zriadeniu užívateľského účtu môžete využívať výhody, ktoré používateľský účet ponúka.

Webové stránky E-shopu. Spracovávame tiež informácie o tom, kedy navštívite a prezeráte si naše webové stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať napr. IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Tieto dáta môžeme zhromažďovať ako súčasť protokolu alebo pomocou súborov cookies alebo iných technológií na sledovanie. Pravidlá pre používanie súborov cookies a ďalších technológiách na sledovanie je podrobnejšie popísané v našom poučení o cookies.

Plnenie zmluvného vzťahu. Zákonným dôvodom pre Spracovanie osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, resp. riadne vybavenie Objednávky as tým súvisiace povinnosti.

Zlepšenie poskytovania našich služieb, propagácia tovaru a služieb. Môžeme spracovávať Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, našich zmluvných partnerov a vzájomne ich kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré nám sú dobrovoľne poskytované. Prijímame opatrenia, aby sme zaistili, že tretie strany sú zo zákona oprávnené, aby nám tieto informácie poskytli. Napr. sa bude jednať o demografické informácie, IP adresy a cookies súbory. Dôvodom je zlepšenie poskytovania našich služieb a propagácia nášho tovaru.

 

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s tretími stranami, aby sme spravovali a zobrazovali našu reklamu na webových stránkach tretích osôb.

 

Súťaže a ďalšie propagačné akcie. Na našich webových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí môžeme vykonávať prieskumy, organizovať súťaže alebo iné propagačné akcie. Vaša účasť v našich propagačných akciách je dobrovoľná. V rámci týchto prieskumov, súťaží a propagačných akcií od Vás môžeme žiadať Osobné údaje, napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu, užívateľské meno a podobné údaje. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na správu týchto propagačných akcií alebo aj za iným účelom, pokiaľ je to uvedené v podmienkach konkrétnej propagačnej akcie.

 

Sociálne siete. Máme profil na Facebooku, Instagrame, Linkedin, Twitter a YouTube. Všetky informácie, oznámenia alebo materiály, ktoré sú prostredníctvom platformy sociálnych médií poskytované, sú poskytované aj podľa zásad spracovania osobných údajov týchto platforiem. Ochrana osobných údajov je riešená separátne v rámci každej zo spomínaných platforiem.

 

Komunikácia so zákazníckou podporou alebo iné otázky. Pokiaľ ste nás kontaktovali e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára alebo na sociálnych sieťach, potom Vaše osobné údaje spracovávame pre účel vybavenia dotazu.

 

Registrácia sa k odberu obchodného oznámenia (newsletter). Pokiaľ sa zaregistrujete do nášho newslettera, budeme Vám posielať zaujímavé informácie a ponuky na propagáciu nášho tovaru a služieb na základe Vami udeleného súhlasu. Keď už e-maily nebudete chcieť dostávať, potom kliknite na odhlasovací odkaz, ktorý je v pätičke každého nášho e-mailu.

 

Obchodné oznámenie pre našich zákazníkov (newsletter). Obchodné oznámenie môžeme posielať na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby zákazníkom, pokiaľ sa sami z odberu obchodných oznámení neodhlásia. To umožňuje jednoduché kliknutie v každom obchodnom oznámením, ktoré zasielame formou e-mailu. Na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby môžeme využiť aj telefónne číslo registrovaného užívateľa za účelom šírenia obchodného oznámenia formou SMS. V takom prípade sa môže užívateľ z odberu SMS odhlásiť krátkou správou na e-mail: info@materialpro3d.sk. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek vniesť námietku (bližšie v časti venujúcej sa Vašim právam).

 

Hodnotenie zákazníkov. Môžete sa podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a posúdiť jednotlivé tovary v sekcii Recenzie na našich webových stránkach. Na vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby týkajúcej sa jednotlivého zakúpeného tovaru môžeme využiť iných spracovateľov.

Platba kartou. Pokiaľ nám zadáte údaje o svojej platobnej karte, nemáme prístup ku kompletným údajom. Vieme len, že platíte kartou a údaje o karte spracovávajú príjemcovia týchto údajov, ktorí pre nás platbu sprocesujú.

 

 • ZHRNUTIE DÔVODOV A ÚČELOV NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chápeme, že je niekedy pre Vás ťažké sa prehrýzť množstvom textu venujúcemu sa ako, prečo spracovávame Vaše Osobné údaje a kde ich získavame. Aby sme Vám poskytli rýchlo a prehľadne základné údaje o spracovaní Vašich Osobných údajov, zhrnuli sme všetko v tejto prehľadnej tabuľke:

 

O ktoré Osobné údaje sa jedná

Účel spracovania Osobných údajov 

Zákonný dôvod na spracovanie Osobných údajov

Doba spracovania

Spracovatelia

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, iné identifikačné údaje, adresu pre doručovanie a informácie o objednanom tovare

Vybavenie Objednávky (vrátane platby), vedenie užívateľského účtu, zákaznícka podpora

Plnenie zmluvy

Po dobe trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia

Shoptet, Balíkobot,

Packeta, GoPay, Pohoda

fakturačné údaje, bankové spojenie a informácie o objednanom tovare

Vedenie účtovníctva

Plnenie zmluvy a plnenie zákonnej povinnosti

Daňové doklady po dobu 15 rokov

Shoptet, Pohoda, TP SFT, s.r.o.

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo zákazníka, údaje o uzavretej kúpnej zmluve, nevyhnutné údaje o platbách

Vybavenie reklamácie či sťažností

Plnění zákonné povinnosti

Po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia

Shoptet, Microsoft,

Balíkobot, Packeta

meno, priezvisko, e-mail Zákazníka a informácie o objednanom tovare

Poskytnutie e-mailu zákazníka tretej strane za účelom hodnotenia spokojnosti zákazníkov, recenzie

Oprávnený záujem

Po dobu trvania zmluvného vzťahu Zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia

Heureka.sk, Shoptet

meno, priezvisko, adresa, vek, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov užívateľského účtu

Spracovanie a vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie a zverejnenie víťaza na našich webových stránkach a sociálnych sieťach

Súhlas

2 roky od posledného skončenia súťaže, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr - alebo iná doba, pokiaľ je uvedená v podmienkach súťaže odlišne

Facebook  Instagram

Youtube

Linkedin

Twitter

 

pseudo anonymizované dentifikátory registrovaných užívateľov,

IP adresa

 

Bežná analýza návštevnosti webových stránok, zabezpečenie našich webových stránok

Oprávnený záujem alebo súhlas

Konkrétna doba uloženia pri súbore cookies sa líši podľa konkrétneho druhu cookie súborov

Google Analytics,  

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo

Odpoveď na zaslanú správu

Súhlas so spracovaním za účelom vybavenia dotazu

Po vybavení Vášho dotazu budú Osobné údaje vymazané, to neplatí v prípade, že sa stanete naším zákazníkom

Microsoft

Facebook  Instagram

Youtube

Linkedin

Twitter

meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifikátory

Marketing a propagácia našich webových stránok

Súhlas

Po dobu trvania súhlasu, doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies

Leadhub,  

Facebook  Instagram

Youtube

Linkedin

Twitter

Google Ads

Heureka.sk

poskytovateľ marketingových služieb

 • AKÉ SME PRIJALI OPATRENIA NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania Osobných údajov i na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k Spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi). Medzi prijaté technické opatrenia patria:

 1. pravidelné zálohovanie dát Užívateľa;
 2. aktualizácia antivírusových softvérových systémov;
 3. naše dáta na serveroch sú šifrované;
 4. prístup do nášho informačného systému, kde budú Osobné údaje spracované, je kontrolovaný podľa jednotlivých užívateľov (našich zamestnancov).

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:

 1. naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou; a
 2. naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany Osobných údajov.
 • KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Vaše Osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (Spracovatelia) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon.

Spracovatelia. Používame iba preverených Spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o Spracovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR. Všetci títo naši Spracovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. Konkrétne Spracovateľa sme uviedli pri každom jednotlivom dôvode a účele Spracovania Osobných údajov.

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme okrem Spracovateľa odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

 • AKÉ MÁTE PRÁVA?

Kam sa na nás obrátiť? Emailom na info@materialpro3d.sk, alebo na adresu nášho sídla.

 

Ako rýchlo odpovieme? Odpovieme vám najneskôr do jedného týždňa. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že vám nebudeme môcť vyhovieť. Aby sme Vašu žiadosť lepšie vybavili, je možné, že si od Vás budeme potrebovať overiť Vašu totožnosť.

 

Právo na prístup

Potvrdíme, či spracovávame Vaše Osobné údaje.

Máte právo na informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracovania.

Máte právo vedieť, či nejaké právo bolo už realizované.

Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, ako aj kópiu osobných údajov.

Právo na opravu

Má právo na žiadať o opravu nepresných osobných údajov. Niektoré údaje môžete opraviť vo svojom užívateľskom profile.

Právo na výmaz

Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracovávať, potom Vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme..

Právo na obmedzenie spracovania

Prosím kontaktujte nás, pokiaľ máte za to, že údaje spracovávame nesprávne. Či už sa jedná o dôvody spracovania alebo jeho rozsah.

Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania

V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme Vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje).

Právo na prenositeľnosť

Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, na Vašu žiadosť poskytneme inému správcovi.

Právo vzniesť námietku

Pokiaľ spracovávame Vaše údaje na základe oprávneného záujmu (napr. zasielanie newslettera Užívateľom). Je na nás, aby sme náš oprávnený záujem preukázali. V prípade, že bude Vaša námietka oprávnená, prestaneme spracovanie Osobných údajov vykonávať.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste zmenili názor, prosím dajte nám vedieť. Spracovanie týkajúce sa marketingového a obchodného účelu je možné odvolať kedykoľvek.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Nechcete, aby sa o vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme Vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Poskytujeme Službu, Vaše Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane.

 • ZÁVER 

Tieto Zásady spracovania Osobných údajov môžu byť zmenené iba písomne. O tom budú Užívatelia informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich Zásad spracovania Osobných údajov sa na nás prosím kontaktujte na e-mail info@materialpro3d.sk.

 

Ak nie ste spokojní, môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

Tieto Zásady ochrany Osobných údajov sú účinné odo dňa 1.3.2024.