Základné pojmy v 3d tlači

niekto používa tieto slová denne, iní len tušia čo znamenajú a niektorí ich vôbec nepoznajú. Pre všetkých sme ich zhrnuli do jedného slovníčku pojmov. Pokiaľ Vám tu ešte nejaký chýba, kľudne sa ozvite, radi ho pripíšeme (prepíšeme).

 

HOTEND

Jedna z najdôležitejších častí tlačiarne. Ide o zariadenie, ktoré mení vstupnú strunu na tenké vlákno z ktorého sa tvorí výsledný výrobok. Hotend sa vyrába napr. z oceľe, hliníku alebo mosadze. Existuje veľké množstvo typov, vyrábaných rôznymi výrobcami.

 

TRYSKA

Hrot hotendu, ktorý sa stará o samotnú zmenu priemeru vstupného materiálu na výstupnej vlákno. Najčastejšie sa vyrába z mosadze. Priemer otvoru v hrotu určuje presnosť, rozlíšenie detailov a tiež rýchlosť tlače. Bežne sú dostupné trysky s priemerom 0,2, 0,3, 0,35, 0,4 a 0,5 mm. Platí, že čím menší priemer trysky použijeme, tým bude rozlíšenie detailov lepšie ale rýchlosť tlače dlhšia. Použitie trysky s priemerom 0,3 v porovnaní s 0,4 mm predĺži čas tlače takmer o 100%. Preto trysky s menším priemerom používame skôr pre tlač malých modelov, pri ktorých je dôležité rozlíšenie detailov. 

Výber priemeru trysky závisí tiež na použitom materiáli. Napr. pre ABS alebo PLA môžeme použiť menšie priemery, u materiálov ako WPC alebo WOOD musíme počítať s väčšou tryskou. Tieto materiály totiž obsahujú drobné častice, ktoré by mohli úzke trysky upchať.

 

HEATBLOCK

Je to blok materiálu (najčastejšie hliník), v ktorom je upevnená tryska, termistor, ohrievač a heatbreak. Väčšinou má tvar kvádra.

 

HEATBREAK (izolátor)

Úlohou tejto časti je oddeliť veľkú časť tepla vznikajúcu v heatblocku / trysky od vstupujúceho vlákna. Tzn. aby časť, kedy materiál má teplotu vhodnú k vytlačeniu bola oddelená od časti, kde vlákno vstupuje a potrebujeme ho udržať v pevnom stave.

 

CHLADIČ

Nadväzuje na heatbreak, odvádza teplo vzniknuté od dýzy preč od vstupného materiálu. Zároveň najčastejšie slúži ako časť hotendu pomocou ktorej sa upevňuje ku zvyšku tlačiarne.

 

TERMISTOR

Prvok, ktorý slúži na meranie teploty. Využíva zmeny elektrického odporu pri zmene teploty. Vývody majú termistory buď radiálne (na jednu stranu) alebo axiálne (vývody sú od seba).

 

VYHRIEVACIE TELESO (PATRÓNA)

Je všeobecne súčiastka, ktorá sa stará o nahrievanie heatblocku.

 

FILAMENT

Názov pre tlačovú strunu, toner alebo náplň pre 3d tlačiarne.

 

BED, HEATBED

Bežne používaný názov pre tlačovú podložku - vyhrievanú plochu, na ktorej sa tlačia 3D objekty.

 

EXTRUDER

Čiže tlačová hlava je časť tlačiarne, ktorá sa skladá z trysky, podávacieho mechanizmu na materiál a ventilátora.

 

REPRAP

Tlačiareň, ktorá je zložená prevažne z platových dielov, ktoré je možné vytlačiť na inej RepRap tlačiarni.

 

RAFT

Označenie pre medzivrstvu medzi tlačeným objektom a podložkou.

 

STL FORMÁT

Tento súborový formát, ako skratka vychádzajúce z technológie 3D tlače zvanej stereolitografie, bol vyvinutý firmou 3D Systems. Súbor opisuje trojrozmernú povrchovú geometriu modelu a je najčastejšie používaný pre export dát do 3D tlačiarní z CAD softvéru alebo softvérových 3D modelárov.