Problémy, chyby a ich riešenie pri DLP, SLA 3d tlači

Praskliny vo výtlačku

01Crack-In-Model

Ak váš model praskol, mal by byť dutý. Meshmixer je dobrý nástroj pre tvorbu dutín. Môžete si ho stiahnuť tu. 

Ak chcete aby mal model škrupinu, postupujte podľa týchto dvoch krokov: 

1) Stiahnite si Meshmixer

2) Vytvorte škrupinu s hrúbkou steny 2-3 mm.

Veľké modely by mali byť  vždy duté.

Ak má model veľmi jemné detaily, odporúčame nasledujúce dva kroky:

1) V nastaveniach profilu Slice znížte rýchlosť „z retraction“ na minimum (15).


2) Umiestnite model v uhle 45 stupňov v smere x aj y.


Vytvorenie dutiny v modeli vám tiež pomôže ušetriť živicu a znížiť náklady na tlač!

 

Delaminácia

 

Delaminácia je problém nespojenia hladín a má niekoľko možných príčin:

1)  Žiadna ochrana fóliu na obrazovke LCD. Chránič obrazovky chráni  LCD obrazovku pred živicou, ale funguje aj ako separačný         prostriedok medzi LCD obrazovkou a fóliou, čím sa znižuje priľnavosť.


2)  Stvrdnutá alebo tekutá živica na LCD obrazovke. Ak je na obrazovke nejaká živica, FEP fólia je pretrhnutá a spôsobila delamináciu vášho modelu. Uniknutú živicu namočte do absorpčnej papierovej utierky a opatrne ju odlepte plastovou kartou.

Ak sú kroky  1. a 2. v poriadku, skontrolujte nastavenia. Uistite sa, že používate správny profil živice a nastavenia v softvéri a potom znova tlačte.

Poznámka: Vždy pamätajte na dôkladné čistenie vane medzi každou tlačou. Akákoľvek tuhá živica v nádobe alebo na filme môže nepriaznivo ovplyvniť vašu ďalšiu tlač.

 

Diery vo výtlačku

          

 

Keď sa plošina pohybuje nadol, tlak živice v plochom, dutom modeli môže spôsobiť zlom v stene modelu a vytvoriť otvory.

Duté modely sa nedajú tlačiť na platforme plošne, musia byť umiestnené pod uhlom.

1) Zdvihnite model 5-10 mm od platformy.


2) Zapolohujte model v uhle 10-15 stupňov.

 

Línie alebo čiary na vytlačenom modeli

           

Dôvody pre čiary na vašom vytlačenom modeli môžu byť:

1) Nie je použitý žiadny chránič obrazovky. Uistite sa, že na obrazovke LCD vždy používate ochranný kryt obrazovky.

2) Nadmerne použitá fólia. Ak sa pre mnoho výtlačkov použil rovnaká FEP fólia, začne sa model viac k nej prilepovať a vytvára nežiadúce čiary.

3) Fľakatá alebo špinavá fólia môže tiež spôsobiť, že vo vašom modeli budú vytvorené  čiary.

 

Odlepenie modelu od platformy

        
Ak sa váš model počas tlače odlepí a nedá sa nalepiť na platformu, povrch vašej plošiny nemusí byť dostatočne drsný.

Pre zaistenie toho, aby sa váš model držal na  platforme, použite brúsny papier na zdrsnenie povrchu  pre lepšiu priľnavosť živice.

 

Súčiastky zostavy nepasujú do seba

                 

Ak sa vaše tlačené časti modelu nepasujú do seba tak, ako boli navrhnuté, skracujte dobu expozície.

Profily živíc, ktoré poskytuje Photocentric, platia pre väčšinu výtlačkov. Niektoré modely však budú vyžadovať skrátenie času expozície kvôli zvýšeniu presnosti.

 

Vytlačené sú iba suporty

 

Ak má Váš výtlačok vytlačené iba podpery, hroty (styčné plochy) sú zrejme príliš malé. Odporúčame:

 V závislosti od toho, akú tlačiareň máte a aký objekt tlačíte, budete musieť zväčšiť hrúbku svojich podpier.

 

Deformácie modelu

 

Ak je vytlačený model stlačený alebo má nesprávnu veľkosť, rozlíšenie nie je správne nastavené v softvéri. Skontrolujte, či používate správne nastavenia rozlíšenia pre vašu tlačiareň.

 

Model je lepkavý

 

Ak je váš model po vytlačení lepkavý, postup čistenia nebol správne dodržaný. 

Aby ste znížili lepkavosť, musíte model dôkladne umyť izopropanolovým sprejom alebo izopropanolom, prípadne použiť ultrazvukovú čističku.

 

Chýba časť suportov

 

Ak niektoré z vašich podpôr chýbajú, skontrolujte nasledovné:

1) Vyteká VAT nádržka? Ak je vaša nádoba prasknutá, budete musieť vyčistiť obrazovku displeja a znovu vložiť nádobu podľa pokynov. 

2) Používate najnovšie živicové profily pre vašu tlačiareň? Uistite sa, že používate správne profily živice pre vašu tlačiareň z našej stránky podpory a pred tlačou ste vybrali správny profil živice v softvéri. 

3) Používate dostatok suportov ? Uistite sa, že množstvo suportov je správne.

4) Majú podpory správnu veľkosť? Skontrolujte hrúbky častí suportov

 

Vytekanie resinu z VAT nádržky

 

Ak je vaša fólia prasknutá alebo pretrhnutá, budete ju musieť pred opätovným vytlačením vymeniť. Únik resinu na LCD obrazovke a poškodený zásobník poškodia vašu tlač. Postupujte podľa nášho sprievodcu krok za krokom:

1) Vyberte nádobu z tlačiarne a položte na savý papier. Ak bola Vaša nádoba odstránená a na obrazovke nie je žiadna živica, pokračujte krokom 3. Ak je na obrazovke živica, pokračujte krokom 2.

2) Z obrazovky LCD utrite všetku tekutú živicu absorbčným papierom a potom obrazovku vyčistite vlhkou handričkou a čistiacim prostriedkom.Ak ste na obrazovke LCD vytvrdli živicu, odstráňte ju odštiepením kreditnou kartou alebo plastovou škrabkou. Kovové škrabky by sa mali používať len s mimoriadnou opatrnosťou, aby sa zabránilo poškrabaniu obrazovky alebo ochrannej fólie

3) Vymente fóliu na Vašej VAT nádržke.

 

Vykrúcanie modelu (warping)

      

 

Pokrútenie je spôsobené, keď sú veľké modely vytlačené na ploche platformy. Aby ste predišli deformácii pri tlači modelov s veľkým povrchom, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1) Narotujte model po 45 stupňovým uhlom

2) Pri tlači modelov pod uhlom sú nevyhnutné podpery. Manuálne pridajte podporné prvky podľa veľkosti tlače a tlačiarne, ktorú používate.

Otáčanie modelu a pridávanie suportov nielen eliminuje deformáciu, ale tiež pomôže znížiť zmrštenie

 

Biele fľaky na výtlačku

 

 

Biele fľaky na vašom modeli po expozícii môže byť spôsobené tromi príčinami:

1) Nedostatočné čistenie: Skontrolujte správny postup umývania

2) Znečistená voda v UV lampe. Pre každú tlač používajte čistú vodu vo vašej po vytvrdzovacej jednotke.

3) Použitie MET liehovín na čistenie modelu. Najlepší spôsob čistenia modelu je jeho striekanie alebo ponorenie do alkoholu IPA, prípadne ho môžete umývať v teplej mydlovej vode.

Poznámka: Zabráňte vyschnutiu IPA alebo mydlovej vody na modeli, uistite sa, že je dôkladne opláchnutá vodou.