HD PLA

HD PLA je všeobecné označenie pre materiál, ktorý odolá vysokému teplotnému namáhaniu. V našej ponuke máme túto špeciálku rovno od niekoľko výrobcov. HD PLA od Fiberlogy ponúka široké využitie. Môže ho používať ako normálny PLA a získať výtlačky charakterizované veľmi dobrou priľnavosťou medzi vrstvami a vysokou presnosťou. Môžete tiež ale tlačiť tak, aby ste získali podobné vlastnosti ako u ABS - lepšiu odolnosť proti nárazu a vysokú teplotnú odolnosť. Potrebujete len rúru u vás doma v kuchyni. Áno! Žíhaním HD PLA v rúre, sa vyhnete všetkým nepríjemnostiam pri tlači s ABS, ako je nepríjemný zápach, nebezpečné výpary a zmršťovanie materiálu.

Ale to nie sú všetky výhody HD PLA. Pre výrobu tohto materiálu sú použité výhradne suroviny schválené pre styk s potravinami v súlade so smernicou EÚ a nariadeniami FDA. HD PLA je tiež certifikované RoHS.

HD PLA fiberlogy - inštrukcie žíhanie

1. Vytlačte svoj projekt.

• Teplota tlače: 200 - 220 ° C

• Teplota podložky: 50 - 70 ° C

(Vyhrievanie podložky nie je nutné v prípade, že používate podložky, pásky či lepidlá, ktoré zvyšujú adhéziu)

2. Pred žíhaním nechajte model po vytlačení vychladnúť (s podperami a raftom).

 3. Výtlačok by mal byť umiestnený do stredu komory (rúry), rovnomerne vzdialený od vykurovacích telies vnútri.

 4. Postupne ho zohrejte na teplotu cca 80 ° C.

 5. Žíhejte (pečte) asi 15 minút pri teplote 80 ° C.

 UPOZORNENIE: Teplota komory (rúre) musia byť presne udržiavaná. Odporúčame strážiť teplotu pomocou vhodného digitálneho teplomeru vo vnútri rúry. Výtlačok je potreba počas procesu ohrevu strážiť. V prípade masívnych výtlačkov môžete postupne zvýšiť teplotu na 120 ° C alebo predĺžiť dobu žíhanie.

 6. Po ukončení žíhanie vyberte výtlačok aj s podložkou, na ktorej bol v komore umiestnený, a nedotýkajte sa ho, kým nevychladne (pri izbovej teplote).

 7. Odstráňte podpory a raft.

 8. Teraz môžete užívať hotový výrobok, ktorý získal mechanickú pevnosť podobnú ABS a teplotnú odolnosť až do 140 ° C. Model pri takto vysokej teplote potom môže zmäknúť, ale neroztečie sa a drží tvar.

 DÔLEŽITÉ!

1. Neodporúčame žíhanie výrobkov s tenkými stenami a geometriou s širokým roztiahnutím bez pomoci.

 2. Skontrolujte, či teplota v rúre zodpovedá skutočnej teplote.

 3. Počas procesu žíhania dochádza k menšiemu zmrštenie výrobku. Bohužiaľ sa mu nedá zabrániť. Podľa našich skúseností je to cca 1mm na 10cm. Ide o akýsi druh rekonštrukcie vnútornej štruktúry materiálu (zmena kryštalickej štruktúry, ako sa to deje napríklad. V oceli pri vytvrdzovaní). Miera zmrštenia závisí na použitej výplni. Čím väčšia výplň, tým menšia by malo byť zmrštenie.

Následným brúsením alebo inou úpravou modelu môžete docieliť presnosti, prípadne toto zmrštenie započítať a model vytlačiť väčší.

 4. Vyskúšajte proces na skúšobnom výtlačku pred žíhaním konečného produktu.

Ponuku našich HD-PLA materiálov nájdete tu.