HiPS

HiPS (High impact polystyrene - húževnatý polystyrén)

HiPS je pomerne nový materiál pre 3D tlač. Svojim nasadením v obalovom a potravinárskom priemysle naopak patrí medzi najpoužívanejšie materiály. Je to termoplast, postyrén s prídavkom kaučuku. Je veľmi pevný a húževnatý, má dobrú teplotnú stálosť. Používa sa pre tlač na dvojhlavých 3D tlačiarňach. Jedna hlava vytlačí podporné konštrukcie z  HIPS a druhá samotný model z ABS. Podporné konštrukcie z ABS je možné rozpustiť acetónom a konštrukcie z HIPS lemonesolem.

hustota: 1040 kg / m³, množstvo vlákna na 1kg cievke: 962 cm³

dĺžka 1,75 mm materiálu: 400 m, dĺžka 2,85 mm materiálu: 150 m

teplota extrudéra: 220 - 240 ºC, teplota podložky: 100 - 120 ºC

Odporúčanie: HiPS má vlastnosťami tlače oveľa bližšie k ABS než PVA. ABS na HIPS drží lepšie ako na PVA. Vďaka menšiemu krútenie pri tlači ide o skvelý materiál pre tlač veľkých objektov. Tlačové a mechanické vlastnosti sú podobné ABS. Má však o niečo menšie tepelné zmršťovanie. Možno ho brúsiť a povrchovo upravovať.

Ponuku našich HiPS materiálov nájdete tu.