SLS, SLA, SLM, MLS TECHNOLÓGIE

SLS (Selective Laser Sintering)

Zapekanie práškového materiálu laserovým lúčom. Hrúbka vrstvy cca 0,1 mm. Lacný stavebný materiál. Podľa druhu použitého modelovacieho materiálu možno rozlišovať metódy:

- Laser Sintering - Plastic (plast)

- Laser Sintering - Metal (kov)

- Laser Sintering - Foundry Sand (piesok)

- Laser Sintering - Ceramic (keramika)

 

SLA (Stereolithography)

Stereolitografia je najstaršia technológia používaná od roku 1986. Jej princíp je podobný technológiu SLS. Dochádza k vytvrdzovania tekutého kompozitu laserovým lúčom.

 

SLM (Selective Laser Melting)

Selektívne tavenie laserom je výrobná technika, ktorá môže tlačiť kovové diely. Laser sa používa na roztavenie kovového prášku v miestach po sebe idúcich vo vrstvách.

MLS (Micro Laser Sintering)

Laserové spekanie kovov. S touto technológiou je možné vytvárať napr. Zložité kovové súčasti pre hodinky. Micro laserové spekanie môže tlačiť vrstvy hrúbky menšie ako 0,01 mm.