PP

PP (polypropylén)

hustota: 910 kg / m³, množstvo vlákna na 1kg cievke: 1100 cm³

dĺžka: 1,75 mm materiálu: 460 m, dĺžka 2,85 mm materiálu: 170 m

teplota tlače: 1,75 mm: 210 - 230 ºC, teplota podložky: 70 - 90 ºC

 Je jeden z najpoužívanejších plastov, obzvlášť ako obalový materiál. Používa ho textilný aj potravinársky priemysel. Polypropylén má veľmi dobré mechanické vlastnosti, znesie vyššiu prevádzkovú teplotu ako ABS alebo PLA a je odolný voči rade chemikálií. Netrpia rovnakými problémami ako polyetylén a vyzerá pre budúce použitie veľmi sľubne. Bohužiaľ aj v tomto prípade platí, že raft nepriľne k tlačovému stolu. V súčasnej dobe sa hľadá vhodný materiál pre tlačový stôl pri použití PP.

 PP / SOFT JET

teplota tlače: 210 - 230 ºC

 Má veľmi dobré mechanické vlastnosti a znesie vyššiu prevádzkovú teplotu ako ABS či PLA - vyššie teploty mäknutie. Je vhodný pre styk s potravinami.