Špecifikácia:
Teplota tlače: 190 - 220°C
Teplota podložky: 25 -70°C
Rýchlosť tlače: 40 mm/s - 60 mm/s
Tlač so zapnutým ventilátorom

Teplota skleného prechodu (hranica použiteľnosti): 70°C
Modul pružnosti v ťahu: 2047 ± 111 Mpa
Medza pevnosti v ťahu: 39.8 ± 0.7 Mpa

Balenie: 3 kg
Šírka struny: 1,75 mm
Farba: Polymaker natural